Οδηγός για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) από την Microsoft

Accelerate GDPR compliance with the Microsoft Cloud.
Download the whitepaper (39 pages) here

Επιταχύνετε τη συμμόρφωσή σας με τον κανονισμό GDPR με το Microsoft Cloud.
Διαβάστε το whitepaper (39 σελίδες) στην ελληνική γλώσσα εδώ

This entry was posted in Economy, Education, Information Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s