ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ SKYPE

Η Attica Bank, στo πλαίσιo της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της και έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, καινοτομεί και πάλι προσφέροντας  για πρώτη φορά στην Ελλάδα την υπηρεσία Skype, η οποία σταδιακά θα καλύψει το σύνολο των επιχειρηματιών και ιδιωτών πελατών της.

Μέσω της υπηρεσίας skype παρέχεται η δυνατότητα:

• Συνομιλίας μέσω internet χωρίς τηλεφωνική χρέωση του πελάτη.
• Βιντεοκλήσης με στελέχη της Τράπεζας, χωρίς να απαιτείται η χρήση του τηλεφωνικού αριθμού κλήσης αυτών.
• Εξυπηρέτησης άμεσης αποστολής εγγράφων (statements, αντίγραφο παραστατικού κλπ.)
• Συνδιάσκεψης περισσοτέρων του ενός χρηστών σε θέματα εργασίας ταυτόχρονα, μέσω Skype και τηλεφωνικών συνδέσεων.
• Επικοινωνίας μέσω οποιασδήποτε συσκευής που έχει την εφαρμογή Skype (Mobile, Tablet, Smart TV κλπ).
• Ασφάλειας επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Οι συνομιλίες προστατεύονται με ισχυρό έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση.
• Ηλεκτρονικής καταγραφής των επαφών των χρηστών και προγραμματισμό συσκέψεων.

Source: http://www.atticabank.gr/el/group/news/1316-skype

This entry was posted in Economy, Information Technology. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s